مستند سینماییِ «از غذا تا انقراض» (Eating Our Way to Extinction)   مخاطبان را به سفری دراز دورِ دنیا می‌برد و دست روی موضوعی می‌گذارد که   کسی حاضر نیست درباره‌اش حرف بزند: آیا گونۀ بعدیِ در مسیر انقراض ماییم؟   این مستندِ گیرا، با افشای حقایقِ تلخ و پرداختن به حساس‌ترین مسئلۀ زمانۀ   ما بر پردۀ سینما، یعنی فروپاشی اکولوژیک، پیامی ساده و درعین‌حال   تأثیرگذار دارد.
کارگردانیِ این مستند بر عهدهٔ آتو براکوی و لودُویک   براکوی، و تهیه‌کنندگیِ آن با کیان توکلی، مارک گَلوین، و لودُویک براکوی   از شرکت سینمایی Broxstar Productions (لندن) بوده‌است. نسخهٔ انگلیسی این   مستند در اکتبر سال ۲۰۲۱ با روایت کیت وینسلت منتشر شد و تاکنون به بیش  از  ده زبان منتشر شده‌است.
نسخهٔ فارسی آن نیز در مرداد ۱۴۰۲ با روایت شبنم مقدمی در اختیار مخاطبان فارسی‌زبان قرار گرفت.

با  حضور آنتونی رابینز، ریچارد برانسون، سیلویا ارل، جرمی ریفکین، اولیویر دو  شوتر، بروس فردریک، تارا گارنت، مایکل گرگر، برندا دیویس، تارین  بیشاپ،  اودو اراسموس، جوزف پور، خواکین پینو، مائوریسیو رویز.

پیش‌نمایش مستند:


مشاهدهٔ نسخهٔ کامل مستند «از غذا تا انقراض»


دست‌اندرکاران نسخهٔ فارسی مستند

روایت: شبنم مقدمی
ترجمه: علی بنی‌اسد، محمدرسول علیزادهٔ اصلی (ترجمهٔ روایت)، کیمیا معزّی
ویرایش و بازبینی: محمدرسول علیزادهٔ اصلی