غذا و محیط زیست

تا چند وقت پیش تاثیرات غذا بر محیط‌زیست خیلی جدی گرفته نمی‌شد، ولی امروزه به همّت فعالان حقوق حیوانات و دانشمندان حوزه‌ی محیط‌زیست، این تاثیرات بیش از پیش به موضوع تحقیق و پژوهش بدل شده است.

افزایش جمعیت جهان و شهرنشینی و به تبع آن افزایش تقاضا برای مواد غذایی، افزایش تقاضا برای محصولات دامی را به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه به‌ همراه دارد. بنا بر پیش‌بینی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، فائو، برای جمعیت ۹ میلیاردی کره‌ی زمین در سال ۲۰۵۰، تقاضا برای غذا تا هفتاد درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

فائو همچنین اعتقاد دارد محصولات دامی نقش مهمی در به‌وجود آمدن تغییرات اقلیمی  و مدیریت زمین و آب دارند.

مطالعات زیست محیطی نشان داده‌اند بیشترین آلاینده‌ها به حوزه‌های انرژی و حمل و نقل مربوط می‌شوند و سازگارکردن آنها با محیط زیست،  چالش بزرگی است که همکاری صنایع متعددی را می‌طلبد. با این وجود مواد غذایی حوزه‌ای است که تنظیم کردن آن عملی‌تر به نظر می‌رسد وبیشتر به انتخاب فردی متکی است.

رد پای دامپروری در تغییرات اقلیمی

محصولات دامی تاثیرات زیادی بر محیط‌زیست می‌گذارند و تقریبا در اکثر بخش‌های تغییرات اقلیمی، مانند کم آبی، آلودگی‌های هوا و منابع آبی، فرسایش خاک، کاهش تنوع زیستی و تولید گازهای گلخانه‌ای و گرمایش زمین ردپایی از خود به جای گذاشته‌اند.

به گزارش نشریه  Global Change Biology، حوزه‌ی دامداری مسئول به‌وجود آمدن۲۳ درصد گرمایش زمین  و ۱۴ درصد معادل گازکربنیک (CO2e) و ۵ درصد گاز دی اکسید کربن (CO2) تولید شده در دنیاست.

به اعتقاد این نشریه، این میزان با آلاینده‌هایی که از صنعت هوایی و کشتیرانی و خدمات ریلی شهری و بین‌شهری و بین‌المللی در سراسر دنیا ایجاد می‌شوند، برابری می‌کند.

فعالیت‌های دامپروری هم‌چنین باعث تولید ۴۴ درصد گاز متان در دنیا می‌شوند که این میزان تا سال ۲۰۳۰ به ۶۰ درصد خواهد رسید.

گوشت گاو خطر بزرگ محیط‌زیستی

تحقیقات انجام شده توسط فائو نشان می‌دهد ۴۱ درصد آلاینده‌های حوزه دامداری مربوط به تولید گوشت گاو است. در سطح جهانی ۶۰ درصد زمین‌های کشاورزی به تولید گوشت گاو اختصاص داده شده است.

موسسه  Food Choice Taskforce سال ۲۰۱۲ در مورد میزان گازهای گلخانه‌ای ناشی از مواد غذایی مختلف نسبت به پروتئینی که تامین می‌کنند تحقیقی انجام داده است. این تحقیق نشان می‌دهد که به ترتیب گیاهان و جایگزین های گیاهی بهترین انتخاب هستند. درعوض، گوشت گاو، گوسفند و آبزیان به‌ترتیب بدترین انتخاب‌ها به‌ حساب می‌آیند. به طور مثال، در ازای هر گرم پروتئینی که گوشت گاو تامین می‌کند، ۶۰ کیلو کالری گازهای گلخانه ای به جو اضافه می‌شود.

نتایج این مطالعات نشان ‌می‌دهد، تغییر رژیم غذایی به سمت محصولات گیاهی و وگان تغییر محسوسی در کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای خواهد داشت. حتی با جایگزین کردن نوع گوشت مصرفی، می توان در زمینه گازهای گلخانه‌ای و گرمایش زمین قدم مثبتی برداشت.

منبع: دویچه‌وله